Simo 21 m²

 • kasuliku pinda: 21,5 m2
 • terrassi võimalus: 27,39 m2
 • sobiv nii saunaks kui ka suvilaks

tarnekomplektid

Palkosa

Pakkumuses sisalduvad materjalid

 • tahutud 160mm männipalk
 • palgist välisseinad
 • esimese palgirea aluspind immutatud tõrvaõliga
 • joonised
 • kinnitusvahendid
 • nurga seotis “norra tapp”
 • soojustusmaterjal palkide vahele: linavill 20 mm
 • tenderpuud akna- ja ukseavadesse
 • kuivamiskompensasiooni sooned vara vastasküljel
 • palgid markeeritud ning paigaldusvalmis
 • palkide pakkimine ja kinnitamine metallist kinnituslindiga, laadimisvalmidus, laadimine autole
Loe lisaks

standard

Pakkumuses sisalduvad materjalid

 • katus- ja katuslae puitkonstruktsioon (sarikamaterjal, roovitus, tuulutusliistud, otsalauad, räästalauad, katuse laudis või OSB, katuslae voodrilauad)
 • katusekattematerjal (bituumensindel)
 • aknad ja välisuksed
 • auru- ja tuuletõkke materjal
 • isolatsiooni materjal
Palkosa tarnekomplekt nr.1+
Sarikad 45×195+
Surveroov 45×45+
Distansliist 18×45+
Tuulutusroov 45×45+
Katuslaelaudis 18×145+
Tuulekasti- ja räästalaud+
Räästalaud 21×120+
Katuse viilulauad 21×170+
Katuse aluslaudis 18×145 +
Katusekattematerjal+
Villa toetuslaud 45×195+
Katuse aluskate SBS+
Katuse aurutõkkeriie+
Soojustus 200+50mm+
Tuuletõkke kile villa alla+
Vaheseinte konstruktsiooni materjalid
Sisesuksed
Välisuksed +
Aknad kinnised+
Ukse-aknaliistud+
Kinnitusvahendid
Loe lisaks
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin