Eesti puit ja väärindatud puit on hinnas

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Anneks laftehytte, palkmaja Kabina projekt 76

2017. aasta jaanuaris avaldas Statistikaamet tulemused, mille kohaselt on puidu ja puidutoodete ekspordi mahud tõusnud. See näitab vaid üht- Eesti puit ja puidutöötlejate kvaliteetne toodang on Euroopas hinnas. See on väga hea tagasiside tehtud tööle!

On selge, et puidutööstuse kasvu veab eksport. Koguni kaks kolmandikku müügist moodustab eksporditav toodang, mille peamisteks sihtriikideks on põhjamaad, eriti Rootsi. Siinkohal on hea märkida, et suurematest kaubagruppidest jätkas kasvu puitmajade segment.

Tuues paralleele numbriliste näitajatega, saame öelda, et Eestis toodetud kaupade ekspordi 14% kasvu panustas enim kodumaine puidutööstus. Puittoodete eksport suurenes rekordilise 21% ehk pea 20 mln euro võrra. 2017. aasta jaanuari seisuga suurenes puittoodete eksport enim Taani, kuigi konteinervedude hinnad on võrreldes möödunud aasta madalseisuga tõusnud. Enam kui kolmandiku võrra suurenes eksport ka puidutööstusega tootmissisendi pärast konkureerivas paberitööstuses.

Mida need numbrid peegeldavad? Eesti on hinnaline partner Euroopa puidusektoris, omades kõrget kasvupotensiaali. See aga lisab kõrgeid nõudmisi siinsetele puidutöötlejatele, kus puidu väärindamine ning efektiivne majandamine on põhieesmärgiks.