21. märts on rahvusvaheline Metsapäev

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Rahvusvaheline metsapäev
ÜRO Peaassamblee algatusel tähistatakse 21. märtsil rahvusvahelist Metsapäeva, mille tähistamisega rõhutatakse kõigi metsade ja metsatüüpide tähtsust maailma ökoloogilise tasakaalu säilimiseks. ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) kutsub kõiki riike üles tähistama Metsapäeva ettevõtmistega, mis rõhutavad metsade ja puude tähtsust inimeste elus. Rahvusvahelise Metsapäeva eesmärk on pöörata elanikkonna tähelepanu meie rohelistele ja puhastele metsadele. Lisaks ka sellele, et 1,6 miljardi inimese elatusallikad sõltuvad metsast – selle majandamisest või metsast saadavast toidust. Metsal on oluline roll ka Eesti majandusele, sest metsandus annab Eestis tööd rohkem kui 30 tuhandele inimesele panustades seeläbi ligikaudu 6% SKPsse. Inimeste keskkonnateadlikkuse tõusust annab märku FSC (vastutustundliku metsamajandamise kullastandard) kaubamärgiga puittoodete müügi kasvutrend. See näitab, et tarbijate jaoks on üha olulisem, et tooted oleksid valmistatud võimalikult loodussäästlikult ning kaunist elukeskkonda hoides. Igati positiivne trend. Meil kõigil on roll metsade säilimisel ja looduskeskkonna puhtana hoidmisel.